info@kentas.se 08-570 224 43
Senaste nytt från Kentas Last & Schakt AB
Mörtnäs
2016-03-14

Div. schakt för kommunalt vatten och avlopp samt nedläggning av tele och fiber. Återställning av all markyta och vägkropp.