info@kentas.se 08-570 224 43

Jordprodukter

Gräsmattejord – Passar för gräsmattor.
Planteringsjord – Passar till planteringar av olika slag.
Fyllnadsmassor – Av olika slag, både sorterad och osorterad. Innehåller jord, sand och sten.