info@kentas.se 08-570 224 43

Krossprodukter

Stenmjöl 0-4 mm – Stenmjöl är den allra finaste krossprodukten som utvinns när man krossar berg. Stenmjöl kan användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar, gångbanor och jordförbättning av leriga jordar.
Stenmjöl 0-8 mm – Stenmjöl är den allra finaste krossprodukten som utvinns när man krossar berg. Stenmjöl kan användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar, gångbanor och jordförbättning av leriga jordar.
Samkross/bergkross 0-16 mm – Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som slitlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Samkross 0-16 mm passar sig bra som överyta på exempelvis gårdsplaner.
Samkross/bergkross 0-32 mm – Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som bärlager, slitlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Lämplig bäddtjocklek 5-10 cm.
Samkross/bergkross 0-63 mm – Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som bärlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Lämplig bäddtjocklek minst 10 cm.
Samkross/bergkross 0-90, 0-150 mm – Krossat berg där kornstorleken är från 0 mm och uppåt. Används som bärlager och förstärkning av vägar. Packar sig bra. Lämplig bäddtjocklek minst 20 cm.
Makadam 2-6 mm – Används vid halkbekämpning.
Makadam 4-8 mm – Används exempelvis som överyta till trädgårdsgångar och till halkbekämpning.
Makadam 8-16 mm – Används exempelvis till dränering av olika slag, under hus och som överyta på garageplaner.
Makadam 16-32 mm – Används exempelvis till dränering av olika slag, under hus.
Skärv och Sprängsten – Även skärv olika storlekar, sprängsten.
ÅV 0-45 mm, ÅV 0-150 mm – Återvunnet material.