info@kentas.se 08-570 224 43

Våra tjänster

tjanster800x458

Kentas Last och Schakt AB är ett väletablerat företag på Värmdö. Vi erbjuder såväl näringsliv, kommun, vägföreningar och privatpersoner konkurrenskraftiga och effektiva lösningar vad gäller entreprenadmaskinstjänster, mark och anläggningar, försäljning och leveranser av grus, kross och jord etc.

Vi har en komplett maskinpark med lastbilar, lastväxlare och kranbil samt grävmaskiner, hjullastare, traktor- och minigrävare samt mobila stenkrossar.

Vi utför allt inom mark- och anläggningsarbeten, som t ex. schaktarbeten, dräneringsarbeten, infiltrationer, tomtplanering, kabel och rördragningar, samt vägunderhåll.

Exempel på tjänster inom mark- och anläggning:

  • Schaktarbeten
  • Dräneringsarbeten
  • Infiltrationer
  • Tomtplanering
  • Kabel- och rördragningar
  • Vägunderhåll
  • Vinterunderhåll
  • Uthyrning av mobila krossar